ETISKE RETNINGSLINJER

Rhea Capital Gruppen inkluderer to investeringsselskaper, Rhea Capital AS og Rhea Capital II AS og selskapet Rhea Capital Management AS, som utfører forretningsførsel for de investerende selskaper. Rhea Capital Gruppen driver innenfor venture- og private equity bransjen i Norge og utlandet.Dette forutsetter at Rhea Capital Gruppen (investorer, styremedlemmer, ansatte, og i spesielle tilfeller tilknyttede samarbeidspartnere) har spisskompetanse innen de områder det investeres i.

Det aktive eierskapet utøves ved at en eller flere av personene med spisskompetanse er dedikert til å følge opp ovenfor vedkommende selskap - fortrinnsvis gjennom styredeltakelse. Investeres der uten styredeltagelse skal måten å utøve aktivt eierskap på klargjøres, så vel internt i gruppen som ovenfor selskapet det investeres i.Dette innebærer blant annet:

 • Rhea Capital Gruppen skal ikke baktale, ærekrenke eller urettmessig kritisere konkurrerende virksomheter.
 • Rhea Capital Gruppen skal ikke akseptere innskudd i sine investeringsselskaper som kommer fra uspesifiserte kilder eller fra anonyme sammenslutninger av kapital.
 • Rhea Capital Gruppen skal opptre ansvarlig overfor investeringsselskapenes investorer, ved blant annet å gi full informasjon om investeringsselskapets operasjonelle og finansielle forhold.

Rhea Capital Gruppen skal foreta filtrering fra investeringsuniverset av selskaper som selv, eller gjennom enheter de kontrollerer, produserer våpen som, ved normal anvendelse, bryter med grunnleggende humanitære prinsipper.

Rhea Capital Gruppen skal diskvalifisere selskaper fra investeringsuniverset der det anses å være en uakseptabel risiko for å medvirke til:

 • Krenkelser av menneskerettighetene som for eksempel drap, tortur, frihetsberøvelse, tvangsarbeid, barnearbeid og annen utbytting av barn
 • Alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner
 • Miljøskade
 • Korrupsjon
 • Rhea Capital Gruppen skal ikke baktale, ærekrenke eller urettmessig kritisere konkurrerende virksomheter.
 • Rhea Capital Gruppen skal ikke akseptere innskudd i sine investeringsselskaper som kommer fra uspesifiserte kilder eller fra anonyme sammenslutninger av kapital.
 • Rhea Capital Gruppen skal opptre ansvarlig overfor investeringsselskapenes investorer, ved blant annet å gi full informasjon om investeringsselskapets operasjonelle og finansielle forhold.
 • Krenkelser av menneskerettighetene som for eksempel drap, tortur, frihetsberøvelse, tvangsarbeid, barnearbeid og annen utbytting av barn
 • Alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner
 • Miljøskade
 • Korrupsjon